พิมพ์ภายนอก

โดยทั่วไปงานพิมพ์อิงค์เจ็ทขนาดใหญ่ เราสามารถแยกงานพิมพ์ออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ งานพิมพ์ภายนอก และงานพิมพ์ภายใน ทั้ง 2 ชนิดนี้มีความต่างกันตรงน้ำหมึก ที่แยกออกเป็นหมึกน้ำ และหมึกน้ำมันเครื่องพิมพ์ทั้งสองชนิดจึงมีความแตกต่างกันอยู่มากทั้งระบบของเครื่อง แรงดันและ หัวพิมพ์ ในด้านการนำไปใช้งานเราจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสม งานตกแต่งภายในอาคารจึงควรใช้งานเครื่องพิมพ์ภายใน(indoor) ที่ให้ความละเอียดสูง สวยงามส่วนงานพิมพ์นอกอาคาร ที่ต้องทนแดด และฝน จึงควรใช้งานพิมพ์ภายนอกที่ให้ความทนทานกว่าหากเรามองด้วยตาเปล่า สิ่งหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าทั้งสองต่างกันตรงไหน คำตอบคือ ความละเอียด หมึกน้ำสำหรับงานภายใน จะให้เม็ดสีที่มีความละเอียดสูงกว่าหมึกภายนอก ที่เป็นหมึกน้ำมัน ที่ให้ความละเอียดได้น้อยกว่า และมีกลิ่นน้ำมัน

ออกแบบป้ายมไวนิล ป้ายทุกชนิด และพิมพ์พิมพ์ป้ายราคาถูกไวนิล ป้ายร้าน เรารับพิมพ์รับพิมพ์และออกแบบป้ายทำป้าย ออกแบบรับพิมพ์ออกแบบและรับพิมพ์ป้ายป้ายไวนิล ราคาถูกป้ายไวนิล ด่วนป้ายไวนิลด่วน ป้ายไวนิลด่วน ป้ายไวนิลด่วน ป้ายไวนิลด่วน ป้ายไวนิลด่วน รับพิมพ์ป้ายร้าน ไวนิล ทุกชนิด ราคาถุกพิมพ์ป้าย ไวนิล ป้ายร้านราคาถูกรับออกแบบ และพิมพ์ป้าย ไวนิล สติ๊กเก้อ ป้ายทุกชนิด โรงพิมพ์ป้ายพิมพ์และผลิตป้ายราคาถูก สวย ดูดีพิมพ์ป้ายราคาถูก งาน สวย ดูดีพิมพ์ป้าย ไวนิล ป้ายร้าน ราคาถูกรับพิมพ์และรับออกแบบป้าย ไวนิล ป้ายร้าน ทุกชนิดออกแบบ และพิมพ์ ป้าย ไวนิล ป้ายร้านออกแบบ และพิมพ์ ป้าย ไวนิล ป้ายร้าน สติ๊กเก้อ โรงพิมพ์ป้ายออกแบบและพิมพ์ป้าย ไวนิล ป้ายร้าน โรงพิมพ์ป้าย

ออกแบบป้าย ไวนิล ป้ายต่างๆ และพิมพ์ออกแบบ และพิมพ์ป้ายต่างๆออกแบบ และพิมพ์ ไวนิลป้าย ป้ายร้านโรงพิมพ์ป้ายผลิตป้าน ไวนิล ป้ายราคาถูก พิมพ์และออกแบบพิมพ์ สติ๊กเก้อ ป้าย ไวนิลทุกชนิดออกแบบและพิมพ์ ไวนิล ป้ายรับพิมพ์ป้าย สติ๊กเก้อป้ายไวนิล ขนาดมาตรฐานรับพิมพ์ไวนิล ป้ายทุกชนิด ราคาถูกพิมพ์ราคาถูก ป้ายไวนิล สติ๊กเก้อ ป้ายทุกย่างรับพิมพ์ผลิตไวนิล ป้าย รับพิมพ์ป้ายไวนิล ด่วนโรงพิมพ์ป้ายไวนิลด่วน โรงพิมพ์ป้ายไวนิลด่วน โรงพิมพ์ป้ายไวนิลด่วน โรงพิมพ์ป้ายไวนิลด่วน โรงพิมพ์ป้ายไวนิลด่วนโรงพิมพ์ป้าย ราคาถูกพิมพ์ป้าย ป้ายร้าน ไวนิล ราคาถูกออกแบบและรับพิมพ์ป้ายป้ายไวนิลด่วนไวนิลป้ายร้าน รับพิมพ์ป้ายพิมพ์และออกแบบป้ายรับพิมพ์ป้ายร้าน ไวนิล ทุกชนิด ราคาถุกออกแบบ และพิมพ์ ป้าย ร้าน ไวนิล ป้ายราคาถูกรับออกแบบ และพิมพ์ป้าย ไวนิล สติ๊กเก้อ ป้ายทุกชนิด โรงพิมพ์ป้ายป้ายไวนิลด่วน