ป้าย roll-up

Roll-Up

Roll-up คือป้ายที่สามารถตั้งได้เคลื่อนที่ได้ มีลักษณะหลากหลายชนิด คือ โรลอัพ เพราะภาพชิ้นงานกับโครงอลูมิเนียมรวมอยู่ในชิ้นเดียวกัน เพียงดึงภาพออกมาจากโครง ก็สามารถนำมาตั้งวางใช้งานได้เลย รองลงมาคือ  เอ็กซ์สแตน เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเบา สามารถประกอบง่ายไม่ซับซ้อน แต่ภาพกับโครงอุปกรณ์จะแยกออกจากกัน ต้องนำภาพมาแขวนเข้าไปกับตัวโครง ทั้งสองแบบนี้ มีรูปแบบ ขนาด และวัสดุให้เลือกอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะมีน้ำหนักเบา จึงเหมาะกับใช้งานใน indoor เท่านั้น สแตนเคลื่อนที่จะสามารถใช้งานได้นานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาในการจัดเก็บ และวิธีการใช้งานของผู้ใช้ อุปกรณ์เหล่านีก็จะสามารถใช้งานได้นาน

ทำป้าย ออกแบบรับพิมพ์พิมพ์ป้าย ออกแบบป้ายป้ายโฆษณาด่วนออกแบบป้ายฟรีพิมพ์ไวนิลป้าย ร้าน ทุกชนิดโรงพิมพ์ป้ายด่วนโรงพิมพ์ป้ายด่วน โรงพิมพ์ป้ายด่วน โรงพิมพ์ป้ายด่วน

ไวนิล ป้ายร้าน เรารับพิมพ์รับพิมพ์ป้าย ไวนิล ป้ายร้านพิมพ์ป้าย ไวนิล ป้ายร้านราคาถูกโรงพิมพ์ป้ายด่วน โรงพิมพ์ป้ายด่วน โรงพิมพ์ป้ายด่วน โรงพิมพ์ป้ายด่วน